www.tri-am.com Homepage Fotogalerie
MITTAGSTISCH
Vorspeisen
Hauptgerichte
ABENDKARTE
Nicht-Vegetarier
Vorspeisen
Zwischenmahlzeit
Hauptspeisen
Gemeinschaftliches
Fur Vegetarier
Vorspeisen
Zwischenmahlzeit
Hauptspeisen
Nachtisch
Getranke
Wein

TRI ÂM, über sich

TỰ VỊNH

Mái dưới mái, nhà trong nhà
Tri Âm mừng đón bạn gần xa
Dân gian vài món vui lòng khách
Tinh chất đôi vò ấm bụng ta.

Duyên đưa đẩy chăng người nước lạ
Tình khiến xui sao phải lòng nhau ?
Có gì đâu, đó đúng là:
Die Liebe geht durch den Magen!

 

Biebererstrasse. 84
63071 Offenbach
Di. bis Fr. und So. 12:00 - 14:30 und 18:00 - 23:00
Sa. 18:00 - 23:00
Mo. Ruhetag
Tel. +49 (0) 69 - 880535
Inhaber: Ngo Tan Dung

In Nachbarschaft zu unserem Restaurant gibt es von Expedia.de (http://www.expedia.de/Offenbach-Hotel.d5238.Reise-Angebote-Hotels)
Copyright © 2006 by TRI AM RESTAURANT. ® All rights reserved
Designed by NGAN PHUONG Co., Ltd
Visitors: 551813
Online: 16